Rekenvoorbeeld BoezemVriend
(va. €200 per jaar, bij periodieke schenking)

Uw verzamelinkomen is €60.000. Bij een periodieke gift geldt geen drempel. U geeft voor een periode van 5 jaar jaarlijks €200. Aftrekbaar is €200, te verhogen met 25% = €250. Dit levert een belastingvoordeel op. Bij een tarief van 52 % = €130 belastingvoordeel. Netto kost de gift u via een periodieke schenking met multiplier dus jaarlijks €70 (€200 - €130). Zonder multiplier zou dit ongeveer €100 zijn (€200 – (52%) = ong. €100). Bij een eenmalige gift zou de schenking u €200 kosten, nu slechts €70. Een periodieke schenking levert dus een netto voordeel op van €130 per jaar (€200 - €70).

Rekenvoorbeeld Toongever
(va. €1000 per jaar, bij periodieke schenking)

Uw verzamelinkomen is €60.000. Bij een periodieke gift geldt geen drempel. U geeft voor een periode van 5 jaar jaarlijks €1000. Aftrekbaar is €1000, te verhogen met 25% = €1250. Dit levert een belastingvoordeel op. Bij een tarief van 52 % = €650 belastingvoordeel. Netto kost de gift u via een periodieke schenking met multiplier dus jaarlijks €350 (€1000 - €650). Zonder multiplier zou dit €480 zijn (€1000 – (52%) = €520). Bij een eenmalige gift zou de schenking u €660 kosten, nu €350. Een periodieke schenking levert dus een netto voordeel op van €310 per jaar (€660 - €350).

Rekenvoorbeeld BoezemVriend
(va. €200 per jaar)

Uw verzamelinkomen is €60.000. De drempel bedraagt €600 (1%). U geeft eenmalig €200. Dit bedrag is lager dan de drempel, en derhalve niet aftrekbaar, tenzij het totaal van uw giften aan culturele instellingen meer dan €600 bedraagt. Wanneer dit niet het geval is, levert de gift geen belastingvoordeel op. Netto kost de schenking u via een eenmalige gift dus €200. Bij een periodieke gift zou de schenking u netto €120 kosten.

Rekenvoorbeeld Toongever
(va. €1000 per jaar)

Uw verzamelinkomen is €60.000. De drempel bedraagt €600 (1%). U geeft eenmalig €1000. Aftrekbaar is €1000, te verhogen met 25% = €1250. De drempel bedraagt €600, derhalve is €650 aftrekbaar. Dit levert een belastingvoordeel op. Bij een tarief van 52 % = ongeveer €340. Netto kost de schenking u via een eenmalige gift dus €660 (€1000 - €340). Bij een periodieke gift zou de schenking u netto €350 kosten.

Voordelen geefwet

Stichting Asko|Schönberg is aangemerkt als goed doel met ANBI-status, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in:

  • dat u als Vriend fiscaal gunstig kunt geven: u kunt uw gift in principe van de inkomstenbelasting aftrekken. Hierdoor schenkt u Asko|Schönberg meer dan dat het u netto kost.
  • dat Stichting Asko|Schönberg geen schenkbelasting hoeft te betalen over uw gift, en geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Als VriendBoezemVriend of Toongever steunt u Asko|Schönberg structureel en kunt u profiteren van de fiscale voordelen van de Geefwet. Met de Geefwet wil de overheid het geven aan cultuur stimuleren. In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen periodieke en eenmalige schenkingen. Door de zogenaamde 'multiplier' is het bovendien mogelijk om een extra bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting. Deze multiplier geldt tot en met 2017. Omdat bij de eenmalige gift een drempel geldt van 1% is het nog aantrekkelijker om te kiezen voor een periodieke schenking.

Periodieke schenkingen zijn geheel aftrekbaar. Hiervoor gelden geen drempels en maximumbedragen. Door de multiplier kunt u 5 jaar lang een extra bedrag tot maximaal € 1.250 in aftrek brengen in de inkomstenbelasting. Zowel Asko|Schönberg als u als BoezemVriend* of Toongever* profiteren optimaal van deze voordelen. De periodieke schenking is zeer eenvoudig te realiseren door de Overeenkomst Periodieke Gift in te vullen. Op verzoek sturen wij u deze overeenkomst toe.

Eenmalige schenkingen zijn beperkt aftrekbaar. Dat deel van de totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1% (tot maximaal 10%) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. Door de multiplier kunt u een extra aftrek van 25% claimen van het bedrag dat u daadwerkelijk geschonken heeft, tot een maximum van € 5000 (extra aftrek: € 1250). De voordelen zijn verschillend voor BoezemVrienden* en Toongevers*.

Zie rekenvoorbeelden hiernaast 

Links en downloads